Zajęcia nauczycieli
Rozkład obowiązuje od 6 lutego 2012 r.


CzapskaGrosfeldŁętowskaMołdaMystkowska
PęskaPiechGodlewskaJamiołkowskaKorzeniowska
KrajewskaJSawicka-DzieniszewskaStrękowskaDąbrowskaPisarczykowska
KotowskaŁugowskaMarchelskaOrłowskaPiórkowska
SakowiczSelerowskaStarzyńskaGontarskiGrabowskaK
DGrabowskiJankowskaSkibińskaKowalczyk Sławecki
KoziołMioduszewskaTomżyńskaKuleszaPac
DmochowskaPawelec-KacprzakOgrodnikRKrajczyńskiMorysewiczE
TrochimowiczBiałaRusieckiSkarżyńskiPrusiński
GrabowskaEModzelewskaSijkoZarembaBrzóska
GutowskiGłuszczJastrzębskiJMorysewiczWPiórkowski

Czapska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3C
56
       
8.50 1E
56
2E
56
  2E
61
2E
56
9.45 1A
56
1A
56
3G
56
1E
56
2E
56
10.40   1E
56
1A
56
  3C
56
11.40   3G
56
1E
56
1A
56
1A
56
12.40   3G
56
3C
56
3G
56
1E
56
13.35   3C
56
3G
56
3C
56
3G
56Grosfeld


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00          
8.50 3B
61
2G
61
1J
61
  3F
61
9.45 2A
61
3F
61
3F
61
  3B
61
10.40 3F
61
  2A
61
3F
61
2A
61
11.40 2G
61
1J
61
2G
61
1J
61
1J
61
12.40 1J
61
2A
61
3B
61
3B
61
2G
61
13.35     3B
61
3B
61
 Łętowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3J
57
  1G
57
  1H
57
8.50 1H
57
1H
57
1H
57
1B
57
2J
57
9.45 1H
57
  1B
57
3J
57
3J
57
10.40 1B
57
2J
57
3J
57
1G
57
1G
57
11.40 1B
57
1G
57
  2J
57
 
12.40 1G
57
1B
57
  1H
57
 
13.35 2J
57
3J
57
     Mołda


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3E
60
    1F
60
 
8.50 2C
60
1F
60
2F
60
1F
60
 
9.45 2B
60
2F
60
2C
60
3E
60
 
10.40 2F
60
2B
60
2B
60
2C
60
3E
60
11.40   2C
60
3E
60
  2F
60
12.40 1F
60
3E
60
1F
60
  2B
60
13.35   3E
60
     Mystkowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     3D
59
  3K
9
8.50     1J 2D
59
3K
9.2
9.45   3K
9.2
3K
9.2
3K
9.2
2D
59
10.40   3K
9.2
  3K
9.2
2D
59
11.40 3K
9.2
1J   1J 1J
12.40 1J 2D
59
  3D
59
 
13.35 3D
59
3D
59
  3D
59
 Pęska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3H
58
3F
58
3G
58
  1D
58
8.50 3H
58
1D
58
3E
58
3F
58
3G
58
9.45   3H
58
2A
58
3B
58
1D
58
10.40 3E
58
3B
58
2E
58
3H
58
3H
58
11.40 1D
58
  1D
58
1D
58
 
12.40 1D
58
2F
58
3H
58
3H
58
 
13.35     2B
58
   Piech


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   3A
59
3A
56
1C
56
 
8.50   1C
59
3A
56
3A
56
3K
9
9.45   3K
9
3K
9
3K
9
 
10.40       2H
56
2H
51
11.40 3K
9
  2H
57
  1C
59
12.40 1C
56
  1C
57
  1C
59
13.35 2H
56
      3A
59Godlewska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 1G
41
       
8.50 3K
9
       
9.45 3H
41
    3H
41
 
10.40 3D
41
3D
41
3K
9
3D
41
3K
9
11.40   3K
9
3H
41
3K
9
3H
41
12.40   1G
41
3D
41
1G
41
1G
41
13.35   3H
41
1G
41
   Jamiołkowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   1B
11
  1B
11
 
8.50   1E
11
  1E
11
3B
12
9.45   3B
11
  3C
11
3C
12
10.40   3C
11
     
11.40 3B
11
  3B
11
  1B
10
12.40 1E
11
  1B
11
  1B
10
13.35     3C
11
  1E
11Korzeniowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   2B
10
  2F
10
3F
10
8.50 3K
9.2
3F
10
  2H
10
2H
10
9.45 2F
10
      2B
10
10.40 2B
10
2F
10
3K
9.2
2B
10
3K
9.2
11.40 3F
10
3K
9.2
2F
10
3K
9.2
 
12.40 2H
10
2H
10
3F
10
3F
10
 
13.35       3F
10
 KrajewskaJ


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 1D
11
  2G
11
  1C
11
8.50 2G
11
  1D
11
  1H
11
9.45 1C
11
  1F
11
  1H
11
10.40 1F
11
2G
37
1C
11
1C
11
2G
11
11.40   1H
11
  1H
11
1F
11
12.40   1F
11
  1D
11
1D
11
13.35       1F
11
 Sawicka-Dzieniszewska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 2A
12
2A
12
2A
12
3G
12
 
8.50 3G
12
3G
12
3J
12
1A
12
 
9.45 3G
12
3J
12
1A
12
2D
12
 
10.40 3J
12
2D
12
3G
12
  1A
12
11.40 1A
12
1A
12
  3J
12
2A
12
12.40 2D
12
      3J
12
13.35         2D
12Strękowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 2C
13
2J
13
2C
13
2J
13
 
8.50 3E
13
1J
13
2C
13
1J
13
2C
13
9.45 1J
13
3E
13
2E
13
2C
13
 
10.40 2E
13
2E
13
  3E
13
2J
13
11.40     1J
13
  2E
13
12.40     3E
13
   
13.35     2J
13
   Dąbrowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   1A
43
    1A
21
8.50 2D
21
  1B
21
  3C
21
9.45 3C
21
3A
43
3C
21
1G
21
3A
21
10.40 1E
21
1G
43
2J
21
1H
21
3J
21
11.40 2C
21
2H
43
3J
21
  1E
21
12.40 3C
21
  3A
21
  1H
21
13.35         1B
21Pisarczykowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   3F
35
  3D
41
3C
41
 
8.50   3C
35
3D
35
  3F
41
 
9.45   3A
35
  3B
10
3A
40
10.40   3B
35
    3J
40
11.40     3J
26
  3K
9
12.40     3A
26
   
13.35     3K
9
   Kotowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   2H
41
  2H
24
 
8.50   2A
41
  2A
24
 
9.45 2E
44
2E
41
  2E
24
 
10.40 2H
44
       
11.40 2A
44
       
12.40          
13.35          Ługowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 1J
43
    1J
43
 
8.50 2D
43
  1B
22
1D
22
 
9.45 1F
43
1D
22
1E
22
1G
22
 
10.40 1E
43
1G
22
2J
22
1H
22
 
11.40 2C
43
2H
22
    1E
22
12.40 2G
41
2F
22
  1F
22
1H
22
13.35         1B
22Marchelska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   2H
24
2D
26
2H
07
 
8.50 2F
35
2J
24
3B
43
2F
07
 
9.45 1G
26
2D
24
1G
43
  1G
26
10.40 2H
26
  2F
43
2J
07
3B
26
11.40 2J
26
  3F
43
  3F
26
12.40 3B
43
      2D
26
13.35 3F
43
       Orłowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3K
9
       
8.50 1B
04
2A
04
  2A
43
1F
41
9.45   2C
04
  3G
43
1F
43
10.40 1D
04
1B
04
2C
07
  2C
43
11.40 2A
04
1F
04
1F
07
1E
43
1D
43
12.40 3G
04
1E
04
1E
43
1B
43
3G
43
13.35   3K
9
1D
43
3K
9
 Piórkowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3K
9.2
1J 1J 1A
44
1J
27
8.50 2F
27
2J
27
1A
07
2F
44
3H
27
9.45 2E
27
2E
27
3H
07
2E
44
3E
27
10.40 1A
27
3H
27
2F
27
2J
44
 
11.40 2J
27
3E
27
     
12.40   2J
26
  3E
44
 
13.35   3K
9.2
  3K
9.2
 Sakowicz


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     2D
27
  2D
13
8.50 1B
22
  3B
27
  3D
44
9.45 3D
22
2D
07
3D
27
  1F
44
10.40 1D
22
1B
07
  3A
27
3B
44
11.40 3A
22
1F
07
1F
27
1E
27
1D
44
12.40 3B
22
1E
07
1E
44
1B
27
2D
44
13.35     1D
44
   Selerowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 2B
07
1J
44
1J
22
3C
27
1J
8.50 3J
07
3C
44
1C
04
3J
27
3H
04
9.45   1H
44
3H
04
2B
27
3E
04
10.40 1H
07
3H
44
1H
04
  2B
04
11.40 1C
07
3E
44
  1C
21
 
12.40   3J
44
  3E
21
 
13.35          Starzyńska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00       1A
04
 
8.50 3J
44
  1A
44
3J
04
3D
07
3C
07
9.45 3C
39
3D
39
2C
21
3C
44
3D
44
3G
04
2G
07
10.40 1A
39
  2C
44
3A
04
2C
07
11.40 3A
39
2G
21
3F
44
  3F
07
12.40 3G
44
3J
21
2G
22
  3G
07
13.35 3F
44
       Gontarski


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 1F
37
3D
37
1B
37
  1G
37
8.50 1D
37
3A
37
1E
37
  1C
37
9.45 1B
37
1J
37
  1J
37
1A
37
10.40 1C
37
  1G
37
1D
37
1E
37
11.40 3D
37
  1A
37
1F
37
1H
37
12.40 3A
37
  1H
37
2D
37
 
13.35 2D
37
       GrabowskaK


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3B
38
2F
38
3B
38
   
8.50 2J
38
2B
38
3F
38
2B
38
3J
38
9.45 3E
38
1J 3E
38
1J 3H
38
10.40   3K
9
3C
38
3K
9
3G
38
11.40 2F
38
3J
38
2J
38
3G
38
3C
38
12.40 3F
38
3H
38
  2F
38
 
13.35          DGrabowski


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00          
8.50   2H
39
    2A
40
9.45          
10.40   2C
38
     
11.40          
12.40     2H
38
2G
13
2E
38
13.35 2G
38
2E
38
2A
38
2C
38
 Jankowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 1C
36
  2B
36
  1B
36
8.50 1C
36
  2E
36
  3A
36
9.45 3J
36
  3J
36
  3F
36
10.40 3K
9
  1J
36
  3D
36
11.40   3D
37
    3A
36
12.40 3H
32
1D
37
1A
36
3K
9.2
1A
36
13.35 2C
32
1D
37
3F
36
1B
36
3J
36Skibińska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00       1E
36
 
8.50       3G
36
 
9.45       1H
36
 
10.40 3K
9.2
2H
36
1J    
11.40 1E
36
3H
36
3G
36
3C
36
3B
32
12.40 3E
36
3B
36
2D
39
3K
9
3C
32
13.35 3E
36
2A
36
1F
39
  1G
32Kowalczyk


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   1F
61
3H
64
3F
64
2H
61
8.50   3K
9.2
3K
9.2
3K
9
1J
9.45   1G
59
1J 2H
64
3K
9.2
10.40       3B
64
1J
11.40 1J 2B
59
2D
64
3D
64
2D
58
12.40 3K
9.2
1J 2J
64
  2J
64
13.35 2B
64
  3D
64
   Sławecki


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 1E
64
1H
64
  2A
58
2C
64
8.50 3C
64
2F
64
  3K
9.2
1D
64
9.45 2C
64
2G
64
    2F
64
10.40 2A
64
3E
64
1B
64
3J
59
1J
64
11.40   2E
64
1C
62
2E
59
2G
64
12.40     3G
59
3A
64
 
13.35     1A
59
2G
64
 Kozioł


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 1A
59
1C
62
  3E
62
3G
62
8.50 2H
59
1B
62
  1C
62
 
9.45 1D
59
2A
62
  1A
62
 
10.40 3B
59
1D
62
  1B
62
 
11.40 2E
59
3C
62
  3H
62
 
12.40   2G
62
     
13.35   2D
62
     Mioduszewska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 2F
62
    1H
61
3A
12
8.50 1G
62
    2C
64
1J
62
9.45 3A
62
      3D
62
10.40 3A
62
  3A
10
  3A
62
11.40 3J
62
3A
10
     
12.40 2J
62
1J
64
1G
62
   
13.35   1H
64
     Tomżyńska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     3F
62
2D
59
1F
60
8.50     1F
62
  2B
60
9.45 2G
35
2B
39
2B
62
  1E
60
10.40 2C
51
  1E
62
   
11.40 2H
51
2F
41
     
12.40 3K
9
2E
12
     
13.35 2A
51
2J
12
     Kulesza


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   2E
53
2F
53
2E
53
2B
53
8.50   3K
9
3C
53
1G
53
3E
53
9.45   1E
53
1J
53
1C
53
1B
53
10.40     3H
53
  2F
53
11.40         3G
53
12.40 1A
53
  2B
53
   
13.35 1J
53
  1H
53
   Pac


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3F
51
1D
51
2H
51
2G
51
 
8.50 2A
51
2D
51
3D
51
2J
51
2D
51
9.45 2J
51
  3B
51
2A
51
2C
51
10.40   3J
51
     
11.40   2A
51
    2H
51
12.40   3A
51
    1F
51
13.35   2C
51
    2G
51Dmochowska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 1H
30
  1D
30
   
8.50 3A
30
  3K
9
  1A
30
9.45 2H
30
1C
30
    3K
9
10.40 3H
30
3F
30
3D
30
1F
30
3F
30
11.40 1J
30
2J
30
3C
30
3A
30
1G
30
12.40 1B
30
3D
30
3J
30
3J
30
 
13.35 3C
30
1E
30
3H
30
3H
30
 Pawelec-Kacprzak


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3H
32
1A
32
3G
32
3D
32
1A
32
8.50 2B
32
3D
32
3E
32
1D
35
3G
32
9.45 1F
32
1D
32
2A
32
  1C
32
10.40 3E
32
2A
32
2E
32
3H
32
2E
32
11.40 2D
32
  2E
32
2G
32
 
12.40   1C
32
2C
32
1F
32
 
13.35   2F
32
     OgrodnikR


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   3E
30
    3E
30
8.50   3B
30
3G
30
3B
32
 
9.45          
10.40   3G
24
     
11.40          
12.40          
13.35          Krajczyński


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00          
8.50     2H
34
2G
34
 
9.45     2J
34
2F
34
 
10.40       2E
34
 
11.40       2D
34
 
12.40          
13.35          MorysewiczE


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     3E
34
   
8.50   1A
34
2H
55
   
9.45   1B
34
2J
55
  2A
34
10.40   1C
34
1F
34
   
11.40 2B
34
1E
34
1G
34
  3D
34
12.40 2C
34
1H
34
1J
34
3C
34
3A
34
13.35   3B
34
  1D
34
 Trochimowicz


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00          
8.50   1A
55
  2G
55
 
9.45   1B
55
  2F
55
2A
55
10.40   1C
55
1F
55
2E
55
 
11.40 2B
55
1E
55
1G
55
2D
55
3D
55
12.40 2C
55
1H
55
1J
55
3C
55
3A
55
13.35   3B
55
3E
55
1D
55
 Biała


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00          
8.50   1J   1J  
9.45 1J       1J
13
10.40 1J        
11.40     1J    
12.40   3K
9.2
3K
9.2
   
13.35          Rusiecki


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     1F
24
  3H
24
8.50 3F
24
  2D
24
   
9.45 1E
24
  1H
24
  1J
24
10.40 1G
24
  1D
24
  1B
24
11.40 3G
24
3F
24
  2A
24
3J
24
12.40 3J
24
3K
9
3K
9
2B
24
2C
24
13.35 3H
24
3G
24
1C
24
1A
24
2E
24Skarżyński


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 2J
26
3B
26
  2B
26
 
8.50 2E
26
2C
26
2A
26
3C
26
 
9.45   3D
26
2D
26
2G
26
 
10.40   3A
26
2H
26
2F
26
 
11.40       3E
26
 
12.40          
13.35          Prusiński


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00          
8.50     2G
35
   
9.45     2F
35
1F
35
 
10.40 1J
35
  3E
35
1E
35
 
11.40 1G
35
3B
35
1H
35
2H
35
2J
35
12.40 3D
35
3C
35
1D
35
1C
35
 
13.35   1A
35
1B
35
3A
35
 GrabowskaE


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     1E
39
  3B
39
8.50     2B
39
  2F
39
9.45     2G
39
3F
39
3G
39
10.40       2A
39
 
11.40     2A
39
2F
39
 
12.40 2B
39
3F
39
  1E
39
 
13.35 3B
39
2G
39
  3G
39
 Modzelewska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00          
8.50          
9.45          
10.40          
11.40          
12.40          
13.35          Sijko


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 2E
39
  1C
40
3A
39
 
8.50 3D
39
  3H
40
3D
39
 
9.45 3K
9
  3A
40
1D
30
 
10.40       1A
53
 
11.40   1B
39
3K
9
1B
53
3E
40
12.40   1A
53
  2E
53
3H
40
13.35   1C
53
  3E
40
1D
40Zaremba


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 2H
40
  3C
41
  3J
40
8.50 1F
40
3J
40
1G
41
1H
40
 
9.45 2D
40
1F
40
2H
41
2J
40
 
10.40 2J
40
    1J
40
 
11.40 3C
40
2D
40
  1G
40
 
12.40 1H
40
2C
40
  2C
40
 
13.35   1J
40
     Brzóska


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3A
3D
       
8.50 1A
1J
       
9.45 3B
3F
3C
3G
  3D
3A
 
10.40 3C
3G
1A
1J
3B
3F
3C
3G
 
11.40     3A
3D
3B
3F
 
12.40 2E   2E 1A
1J
 
13.35       2E  Gutowski


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   3J
3K
3J
3K
3J
3K
 
8.50   3E
3H
2J 3E
3H
1B
9.45   2J 1C
1D
1B 2J
10.40 2D
2G
  2D
2G
2D
2G
1C
1D
11.40 3E
3H
1C
1D
1B    
12.40          
13.35          Głuszcz


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   1E     2A
2F
8.50   1G     1G
9.45   2H     2H
10.40   1F
1H
    1F
1H
11.40 1F
1H
  2B
2C
2B
2C
2C
2B
12.40 2F
2A
  2F
2A
2H  
13.35 1E   1E 1G  JastrzębskiJ


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   3J
3K
  3J
3K
2F
2E
8.50   3E   3E 1B
9.45 1G
53
1H
36
1G
10
1B 1G
41
10.40 1H
53
  1H
41
   
11.40 3E   1B    
12.40 2E
2F
  2E
2F
   
13.35 3J
3K
       MorysewiczW


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 3A
3D
       
8.50 1A
1J
3H   3H  
9.45 3B
3F
3C
3G
1C
1D
3D
3A
 
10.40 3C
3G
1A
1J
3B
3F
3C
3G
1C
1D
11.40 3H 1C
1D
3A
3D
3B
3F
 
12.40       1A
1J
 
13.35          Piórkowski


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00         2A
8.50         1G
1E
9.45   2H
2J
    2H
2J
10.40 2D
2G
1F
1H
2D
2G
2D
2G
1F
1H
11.40 1F
1H
  2B
2C
2B
2C
2C
2B
12.40 2A   2A 2H
2J
 
13.35 1E
1G
    1G
1E
 


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl