Plan lekcji
obowiązujący od 6 lutego 2012 r.


3A3B3C3D3E
3F3G3H3J3K
2A2B2C2D2E
2F2G2H2J1A
1B1C1D1E1F
1G1H1J

3A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.pol.
Piech
59
j.pol.
Piech
56
religia
Sijko
39
matematyka
Mioduszewska
12
8.50 geografia
Dmochowska
30
historia
Gontarski
37
j.pol.
Piech
56
j.pol.
Piech
56
wos
Jankowska
36
9.45 matematyka
Mioduszewska
62
j.ros.1
Dąbrowska
43
j.ros.2
Pisarczykowska
35
religia
Sijko
40
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.ros.2
Pisarczykowska
40
10.40 godz. wych.
Mioduszewska
62
z.techniczne
Skarżyński
26
matematyka
Mioduszewska
10
j.ang.1
Sakowicz
27
j.ang.2
Starzyńska
04
chemia
Mioduszewska
62
11.40 j.ang.2
Starzyńska
39
j.ang.1
Sakowicz
22
matematyka
Mioduszewska
10
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
geografia
Dmochowska
30
wdżwr
Jankowska
36
12.40 historia
Gontarski
37
biologia
Pac
51
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.ros.2
Pisarczykowska
26
fizyka
Sławecki
64
informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
13.35       z.art.muzyka
Prusiński
35
j.pol.
Piech
593B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 historia
GrabowskaK
38
z.techniczne
Skarżyński
26
historia
GrabowskaK
38
  religia
GrabowskaE
39
8.50 j.pol.
Grosfeld
61
geografia
OgrodnikR
30
j.ang.1
Sakowicz
27
j.ang.2
Marchelska
43
geografia
OgrodnikR
32
matematyka
Jamiołkowska
12
9.45 wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
matematyka
Jamiołkowska
11
biologia
Pac
51
j.niem.
Pęska
58
j.ros.
Pisarczykowska
10
j.pol.
Grosfeld
61
10.40 chemia
Kozioł
59
j.ros.
Pisarczykowska
35
j.niem.
Pęska
58
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
fizyka
Kowalczyk
64
j.ang.2
Marchelska
26
j.ang.1
Sakowicz
44
11.40 matematyka
Jamiołkowska
11
z.art.muzyka
Prusiński
35
matematyka
Jamiołkowska
11
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
wdżwr
Skibińska
32
12.40 j.ang.1
Sakowicz
22
j.ang.2
Marchelska
43
wos
Skibińska
36
j.pol.
Grosfeld
61
j.pol.
Grosfeld
61
 
13.35 religia
GrabowskaE
39
informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
godz. wych.
Grosfeld
61
j.pol.
Grosfeld
61
 3C


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.pol.
Czapska
56
  religia
Zaremba
41
j.ang.
Selerowska
27
j.ros.1
Pisarczykowska
41
 
8.50 fizyka
Sławecki
64
j.ros.1
Pisarczykowska
35
j.ang.
Selerowska
44
biologia
Kulesza
53
z.techniczne
Skarżyński
26
j.ros.
Dąbrowska
21
j.ang.1
Starzyńska
07
9.45 j.ros.
Dąbrowska
21
j.ang.1
Starzyńska
39
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.ang.1
Starzyńska
44
j.ros.
Dąbrowska
21
matematyka
Jamiołkowska
11
matematyka
Jamiołkowska
12
10.40 wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
matematyka
Jamiołkowska
11
historia
GrabowskaK
38
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.pol.
Czapska
56
11.40 religia
Zaremba
40
chemia
Kozioł
62
geografia
Dmochowska
30
wos
Skibińska
36
historia
GrabowskaK
38
12.40 godz. wych.
Dąbrowska
21
z.art.muzyka
Prusiński
35
j.pol.
Czapska
56
informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
wdżwr
Skibińska
32
13.35 geografia
Dmochowska
30
j.pol.
Czapska
56
matematyka
Jamiołkowska
11
j.pol.
Czapska
56
 3D


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
historia
Gontarski
37
j.pol.
Mystkowska
59
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
j.ros.1
Pisarczykowska
41
 
8.50 religia
Sijko
39
j.ros.1
Pisarczykowska
35
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
biologia
Pac
51
religia
Sijko
39
j.ang.2
Sakowicz
44
j.ang.1
Starzyńska
07
9.45 j.ang.1
Starzyńska
39
j.ang.2
Sakowicz
22
z.techniczne
Skarżyński
26
j.ang.2
Sakowicz
27
j.ang.1
Starzyńska
44
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
chemia
Mioduszewska
62
10.40 matematyka
Godlewska
41
matematyka
Godlewska
41
geografia
Dmochowska
30
matematyka
Godlewska
41
wdżwr
Jankowska
36
11.40 historia
Gontarski
37
wos
Jankowska
37
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
fizyka
Kowalczyk
64
informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
12.40 z.art.muzyka
Prusiński
35
geografia
Dmochowska
30
matematyka
Godlewska
41
j.pol.
Mystkowska
59
 
13.35 j.pol.
Mystkowska
59
j.pol.
Mystkowska
59
godz. wych.
Kowalczyk
64
j.pol.
Mystkowska
59
 3E


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.pol.
Mołda
60
geografia
OgrodnikR
30
informatyka1

MorysewiczE
34
chemia
Kozioł
62
geografia
OgrodnikR
30
8.50 matematyka
Strękowska
13
wf dz
Gutowski
wf chł. poj
JastrzębskiJ
j.niem.1
Pęska
58
j.niem.2
Pawelec-Kacprzak
32
wf dz
Gutowski
wf chł. poj
JastrzębskiJ
biologia
Kulesza
53
9.45 historia
GrabowskaK
38
matematyka
Strękowska
13
historia
GrabowskaK
38
j.pol.
Mołda
60
j.ang.2
Piórkowska
27
j.ang.1
Selerowska
04
10.40 j.niem.1
Pęska
58
j.niem.2
Pawelec-Kacprzak
32
fizyka
Sławecki
64
z.art.muzyka
Prusiński
35
matematyka
Strękowska
13
j.pol.
Mołda
60
11.40 wf dz
Gutowski
wf chł. poj
JastrzębskiJ
j.ang.2
Piórkowska
27
j.ang.1
Selerowska
44
j.pol.
Mołda
60
z.techniczne
Skarżyński
26
religia
Sijko
40
12.40 wos
Skibińska
36
j.pol.
Mołda
60
matematyka
Strękowska
13
j.ang.2
Piórkowska
44
j.ang.1
Selerowska
21
 
13.35 wdżwr
Skibińska
36
godz. wych.
Mołda
60
informatyka2
Trochimowicz
55
religia
Sijko
40
 3F


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 biologia
Pac
51
j.ros.
Pisarczykowska
35
j.niem.
Pęska
58
chemia
Tomżyńska
62
fizyka
Kowalczyk
64
matematyka
Korzeniowska
10
8.50 z.art.plast.
Rusiecki
24
matematyka
Korzeniowska
10
historia
GrabowskaK
38
j.ros.
Pisarczykowska
41
j.niem.
Pęska
58
j.pol.
Grosfeld
61
9.45 wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.pol.
Grosfeld
61
j.pol.
Grosfeld
61
religia
GrabowskaE
39
preor.zawod.
Jankowska
36
10.40 j.pol.
Grosfeld
61
geografia
Dmochowska
30
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.pol.
Grosfeld
61
geografia
Dmochowska
30
11.40 matematyka
Korzeniowska
10
z.techniczne
Rusiecki
24
j.ang.1
Starzyńska
44
j.ang.2
Marchelska
43
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.ang.2
Marchelska
26
j.ang.1
Starzyńska
07
12.40 historia
GrabowskaK
38
religia
GrabowskaE
39
matematyka
Korzeniowska
10
matematyka
Korzeniowska
10
 
13.35 j.ang.1
Starzyńska
44
j.ang.2
Marchelska
43
  wos
Jankowska
36
godz. wych.
Korzeniowska
10
 3G


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     j.niem.1
Pęska
58
j.niem.2
Pawelec-Kacprzak
32
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
chemia
Kozioł
62
8.50 matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
geografia
OgrodnikR
30
preor.zawod.
Skibińska
36
j.niem.1
Pęska
58
j.niem.2
Pawelec-Kacprzak
32
9.45 matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.pol.
Czapska
56
j.ang.1
Orłowska
43
j.ang.2
Starzyńska
04
religia
GrabowskaE
39
10.40 wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
geografia
OgrodnikR
24
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
historia
GrabowskaK
38
11.40 z.techniczne
Rusiecki
24
j.pol.
Czapska
56
wos
Skibińska
36
historia
GrabowskaK
38
biologia
Kulesza
53
12.40 j.ang.1
Orłowska
04
j.ang.2
Starzyńska
44
j.pol.
Czapska
56
fizyka
Sławecki
59
j.pol.
Czapska
56
j.ang.1
Orłowska
43
j.ang.2
Starzyńska
07
13.35   z.art.plast.
Rusiecki
24
godz. wych.
Czapska
56
religia
GrabowskaE
39
j.pol.
Czapska
563H


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.niem.1
Pęska
58
j.niem.2
Pawelec-Kacprzak
32
  fizyka
Kowalczyk
64
  z.techniczne
Rusiecki
24
8.50 j.pol.
Pęska
58
wf dz
Gutowski
wf chł. poj
MorysewiczW
religia
Sijko
40
wf dz
Gutowski
wf chł. poj
MorysewiczW
j.ang.1
Piórkowska
27
j.ang.2
Selerowska
04
9.45 matematyka
Godlewska
41
j.pol.
Pęska
58
j.ang.1
Piórkowska
07
j.ang.2
Selerowska
04
matematyka
Godlewska
41
historia
GrabowskaK
38
10.40 geografia
Dmochowska
30
j.ang.1
Piórkowska
27
j.ang.2
Selerowska
44
biologia
Kulesza
53
j.niem.1
Pęska
58
j.niem.2
Pawelec-Kacprzak
32
j.pol.
Pęska
58
11.40 wf dz
Gutowski
wf chł. poj
MorysewiczW
preor.zawod.
Skibińska
36
matematyka
Godlewska
41
chemia
Kozioł
62
matematyka
Godlewska
41
12.40 wos
Jankowska
32
historia
GrabowskaK
38
j.pol.
Pęska
58
j.pol.
Pęska
58
religia
Sijko
40
13.35 z.art.plast.
Rusiecki
24
matematyka
Godlewska
41
godz. wych.
Dmochowska
30
geografia
Dmochowska
30
 3i


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.pol.
Łętowska
57
wf dz
Gutowski
wf chł
JastrzębskiJ
wf dz
Gutowski
wf dz
Gutowski
wf chł
JastrzębskiJ
religia
Zaremba
40
8.50 j.ang.2
Starzyńska
44
j.ang.1
Selerowska
07
religia
Zaremba
40
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
j.ang.2
Starzyńska
04
j.ang.1
Selerowska
27
historia
GrabowskaK
38
9.45 preor.zawod.
Jankowska
36
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
godz. wych.
Jankowska
36
j.pol.
Łętowska
57
j.pol.
Łętowska
57
10.40 matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
biologia
Pac
51
j.pol.
Łętowska
57
fizyka
Sławecki
59
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.ros.2
Pisarczykowska
40
11.40 chemia
Mioduszewska
62
historia
GrabowskaK
38
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.ros.2
Pisarczykowska
26
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
z.techniczne
Rusiecki
24
12.40 z.art.plast.
Rusiecki
24
j.ang.1
Selerowska
44
j.ang.2
Starzyńska
21
geografia
Dmochowska
30
geografia
Dmochowska
30
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
13.35 wf chł
JastrzębskiJ
j.pol.
Łętowska
57
    wos
Jankowska
363K


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.ang.1
Orłowska
9
j.ang.2
Piórkowska
9.2
wf dz
Gutowski
wf chł
JastrzębskiJ
wf dz
Gutowski
wf dz
Gutowski
wf chł
JastrzębskiJ
godz. wych.
Mystkowska
9
8.50 matematyka
Godlewska
9
matematyka int.
Korzeniowska
9.2
biologia
Kulesza
9
biologia int.
Kowalczyk
9.2
geografia
Dmochowska
9
geografia int.
Kowalczyk
9.2
fizyka
Kowalczyk
9
fizyka int.
Sławecki
9.2
j.pol.
Piech
9
j.pol.int.
Mystkowska
9.2
9.45 religia
Sijko
9
j.pol.
Piech
9
j.pol.int.
Mystkowska
9.2
j.pol.
Piech
9
j.pol.int.
Mystkowska
9.2
j.pol.
Piech
9
j.pol.int.
Mystkowska
9.2
geografia
Dmochowska
9
geografia int.
Kowalczyk
9.2
10.40 wos
Jankowska
9
wos int
Skibińska
9.2
historia
GrabowskaK
9
historia int.
Mystkowska
9.2
matematyka
Godlewska
9
matematyka int.
Korzeniowska
9.2
historia
GrabowskaK
9
historia int.
Mystkowska
9.2
matematyka
Godlewska
9
matematyka int.
Korzeniowska
9.2
11.40 j.pol.
Piech
9
j.pol.int.
Mystkowska
9.2
matematyka
Godlewska
9
matematyka int.
Korzeniowska
9.2
religia
Sijko
9
matematyka
Godlewska
9
matematyka int.
Korzeniowska
9.2
j.ros.
Pisarczykowska
9
12.40 chemia
Tomżyńska
9
chemia int.
Kowalczyk
9.2
z.art.integr.
Biała
9.2
z.art.plast.
Rusiecki
9
z.techniczne
Rusiecki
9
z.techn.integr.
Biała
9.2
preor.integr.
Skibińska
9
preor.zawod.
Jankowska
9.2
 
13.35 wf chł
JastrzębskiJ
j.ang.1
Orłowska
9
j.ang.2
Piórkowska
9.2
j.ros.
Pisarczykowska
9
j.ang.1
Orłowska
9
j.ang.2
Piórkowska
9.2
 2A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
fizyka
Sławecki
58
wf chł
Piórkowski
wf dz
Głuszcz
8.50 godz. wych.
Pac
51
j.ang.1
Kotowska
41
j.ang.2
Orłowska
04
z.techniczne
Skarżyński
26
j.ang.2
Orłowska
43
j.ang.1
Kotowska
24
historia
DGrabowski
40
9.45 j.pol.
Grosfeld
61
chemia
Kozioł
62
j.niem.1
Pęska
58
j.niem.2
Pawelec-Kacprzak
32
biologia
Pac
51
informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
10.40 fizyka
Sławecki
64
geografia
Pawelec-Kacprzak
32
j.pol.
Grosfeld
61
religia
GrabowskaE
39
j.pol.
Grosfeld
61
11.40 j.ang.1
Kotowska
44
j.ang.2
Orłowska
04
biologia
Pac
51
religia
GrabowskaE
39
z.art.plast.
Rusiecki
24
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
12.40 wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
j.pol.
Grosfeld
61
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
   
13.35 ed.dla bezp.
Tomżyńska
51
wdżwr
Skibińska
36
historia
DGrabowski
38
   2B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.ang.
Selerowska
07
matematyka
Korzeniowska
10
wdżwr
Jankowska
36
z.techniczne
Skarżyński
26
biologia
Kulesza
53
8.50 geografia
Pawelec-Kacprzak
32
historia
GrabowskaK
38
religia
GrabowskaE
39
historia
GrabowskaK
38
godz. wych.
Tomżyńska
60
9.45 j.pol.
Mołda
60
ed.dla bezp.
Tomżyńska
39
chemia
Tomżyńska
62
j.ang.
Selerowska
27
matematyka
Korzeniowska
10
10.40 matematyka
Korzeniowska
10
j.pol.
Mołda
60
j.pol.
Mołda
60
matematyka
Korzeniowska
10
j.ang.
Selerowska
04
11.40 informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
fizyka
Kowalczyk
59
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
12.40 religia
GrabowskaE
39
  biologia
Kulesza
53
z.art.plast.
Rusiecki
24
j.pol.
Mołda
60
13.35 fizyka
Kowalczyk
64
  j.niem.
Pęska
58
   2C


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 matematyka
Strękowska
13
  godz. wych.
Strękowska
13
  fizyka
Sławecki
64
8.50 j.pol.
Mołda
60
z.techniczne
Skarżyński
26
matematyka
Strękowska
13
chemia
Mioduszewska
64
matematyka
Strękowska
13
9.45 fizyka
Sławecki
64
j.ang.1
Orłowska
04
j.ang.2
Starzyńska
21
j.pol.
Mołda
60
matematyka
Strękowska
13
biologia
Pac
51
10.40 ed.dla bezp.
Tomżyńska
51
historia
DGrabowski
38
j.ang.1
Orłowska
07
j.ang.2
Starzyńska
44
j.pol.
Mołda
60
j.ang.1
Orłowska
43
j.ang.2
Starzyńska
07
11.40 j.ros.2
Ługowska
43
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.pol.
Mołda
60
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
12.40 informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
religia
Zaremba
40
geografia
Pawelec-Kacprzak
32
religia
Zaremba
40
z.art.plast.
Rusiecki
24
13.35 wdżwr
Jankowska
32
biologia
Pac
51
  historia
DGrabowski
38
 2D


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     j.ang.1
Marchelska
26
j.ang.2
Sakowicz
27
ed.dla bezp.
Tomżyńska
59
godz. wych.
Sakowicz
13
8.50 j.ros.2
Ługowska
43
j.ros.1
Dąbrowska
21
biologia
Pac
51
z.art.plast.
Rusiecki
24
j.pol.
Mystkowska
59
biologia
Pac
51
9.45 religia
Zaremba
40
j.ang.1
Marchelska
24
j.ang.2
Sakowicz
07
z.techniczne
Skarżyński
26
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
j.pol.
Mystkowska
59
10.40 wf dz
Gutowski
wf chł
Piórkowski
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
wf dz
Gutowski
wf chł
Piórkowski
wf dz
Gutowski
wf chł
Piórkowski
j.pol.
Mystkowska
59
11.40 geografia
Pawelec-Kacprzak
32
religia
Zaremba
40
fizyka
Kowalczyk
64
informatyka1

Krajczyński
34
informatyka2
Trochimowicz
55
fizyka
Kowalczyk
58
12.40 matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
j.pol.
Mystkowska
59
wdżwr
Skibińska
39
historia
Gontarski
37
j.ang.1
Marchelska
26
j.ang.2
Sakowicz
44
13.35 historia
Gontarski
37
chemia
Kozioł
62
    matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
122E


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 religia
Sijko
39
biologia
Kulesza
53
  biologia
Kulesza
53
wf chł
JastrzębskiJ
8.50 z.techniczne
Skarżyński
26
j.pol.
Czapska
56
wdżwr
Jankowska
36
j.pol.
Czapska
61
j.pol.
Czapska
56
9.45 j.ang.1
Piórkowska
27
j.ang.2
Kotowska
44
j.ang.1
Piórkowska
27
j.ang.2
Kotowska
41
matematyka
Strękowska
13
j.ang.1
Piórkowska
44
j.ang.2
Kotowska
24
j.pol.
Czapska
56
10.40 matematyka
Strękowska
13
matematyka
Strękowska
13
j.niem.2
Pęska
58
j.niem.1
Pawelec-Kacprzak
32
informatyka1

Krajczyński
34
informatyka2
Trochimowicz
55
godz. wych.
Pawelec-Kacprzak
32
11.40 chemia
Kozioł
59
fizyka
Sławecki
64
geografia
Pawelec-Kacprzak
32
fizyka
Sławecki
59
matematyka
Strękowska
13
12.40 wf dz. poj
Brzóska
wf chł
JastrzębskiJ
ed.dla bezp.
Tomżyńska
12
wf dz. poj
Brzóska
wf chł
JastrzębskiJ
religia
Sijko
53
historia
DGrabowski
38
13.35   historia
DGrabowski
38
  wf dz. poj
Brzóska
z.art.plast.
Rusiecki
242F


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 chemia
Mioduszewska
62
godz. wych.
GrabowskaK
38
biologia
Kulesza
53
matematyka
Korzeniowska
10
wf chł
JastrzębskiJ
wf dz
Głuszcz
8.50 j.ang.1
Piórkowska
27
j.ang.2
Marchelska
35
fizyka
Sławecki
64
j.pol.
Mołda
60
j.ang.1
Piórkowska
44
j.ang.2
Marchelska
07
religia
GrabowskaE
39
9.45 matematyka
Korzeniowska
10
j.pol.
Mołda
60
z.art.muzyka
Prusiński
35
informatyka1

Krajczyński
34
informatyka2
Trochimowicz
55
fizyka
Sławecki
64
10.40 j.pol.
Mołda
60
matematyka
Korzeniowska
10
j.ang.2
Marchelska
43
j.ang.1
Piórkowska
27
z.techniczne
Skarżyński
26
biologia
Kulesza
53
11.40 historia
GrabowskaK
38
ed.dla bezp.
Tomżyńska
41
matematyka
Korzeniowska
10
religia
GrabowskaE
39
j.pol.
Mołda
60
12.40 wf chł
JastrzębskiJ
wf dz
Głuszcz
j.ros.
Ługowska
22
j.niem.
Pęska
58
wf chł
JastrzębskiJ
wf dz
Głuszcz
historia
GrabowskaK
38
 
13.35   geografia
Pawelec-Kacprzak
32
     2G


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     matematyka
KrajewskaJ
11
biologia
Pac
51
 
8.50 matematyka
KrajewskaJ
11
j.pol.
Grosfeld
61
z.art.muzyka
Prusiński
35
informatyka1

Krajczyński
34
informatyka2
Trochimowicz
55
 
9.45 ed.dla bezp.
Tomżyńska
35
fizyka
Sławecki
64
religia
GrabowskaE
39
z.techniczne
Skarżyński
26
j.ang.
Starzyńska
07
10.40 wf dz
Gutowski
wf chł
Piórkowski
matematyka
KrajewskaJ
37
wf dz
Gutowski
wf chł
Piórkowski
wf dz
Gutowski
wf chł
Piórkowski
matematyka
KrajewskaJ
11
11.40 j.pol.
Grosfeld
61
j.ang.
Starzyńska
21
j.pol.
Grosfeld
61
geografia
Pawelec-Kacprzak
32
fizyka
Sławecki
64
12.40 j.ros.
Ługowska
41
chemia
Kozioł
62
j.ang.
Starzyńska
22
historia
DGrabowski
13
j.pol.
Grosfeld
61
13.35 historia
DGrabowski
38
religia
GrabowskaE
39
  godz. wych.
Sławecki
64
biologia
Pac
512H


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 religia
Zaremba
40
j.ang.1
Marchelska
24
j.ang.2
Kotowska
41
biologia
Pac
51
j.ang.1
Marchelska
07
j.ang.2
Kotowska
24
fizyka
Kowalczyk
61
8.50 chemia
Kozioł
59
historia
DGrabowski
39
informatyka2
Krajczyński
34
informatyka1

MorysewiczE
55
matematyka
Korzeniowska
10
matematyka
Korzeniowska
10
9.45 geografia
Dmochowska
30
wf dz. poj
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
religia
Zaremba
41
fizyka
Kowalczyk
64
wf dz. poj
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
10.40 j.ang.1
Marchelska
26
j.ang.2
Kotowska
44
godz. wych.
Skibińska
36
z.techniczne
Skarżyński
26
j.pol.
Piech
56
j.pol.
Piech
51
11.40 ed.dla bezp.
Tomżyńska
51
j.ros.1
Dąbrowska
43
j.ros.2
Ługowska
22
j.pol.
Piech
57
z.art.muzyka
Prusiński
35
biologia
Pac
51
12.40 matematyka
Korzeniowska
10
matematyka
Korzeniowska
10
historia
DGrabowski
38
wf dz. poj
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
 
13.35 j.pol.
Piech
56
       2J


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 z.techniczne
Skarżyński
26
matematyka
Strękowska
13
  matematyka
Strękowska
13
 
8.50 historia
GrabowskaK
38
j.ang.1
Marchelska
24
j.ang.2
Piórkowska
27
wf dz. poj
Gutowski
biologia
Pac
51
j.pol.
Łętowska
57
9.45 biologia
Pac
51
wf chł
Piórkowski
wf dz. poj
Gutowski
informatyka2
Krajczyński
34
informatyka1

MorysewiczE
55
religia
Zaremba
40
wf chł
Piórkowski
wf dz. poj
Gutowski
10.40 religia
Zaremba
40
j.pol.
Łętowska
57
j.ros.2
Dąbrowska
21
j.ros.1
Ługowska
22
j.ang.2
Piórkowska
44
j.ang.1
Marchelska
07
matematyka
Strękowska
13
11.40 j.ang.2
Piórkowska
27
j.ang.1
Marchelska
26
geografia
Dmochowska
30
historia
GrabowskaK
38
j.pol.
Łętowska
57
z.art.muzyka
Prusiński
35
12.40 chemia
Mioduszewska
62
godz. wych.
Piórkowska
26
fizyka
Kowalczyk
64
wf chł
Piórkowski
fizyka
Kowalczyk
64
13.35 j.pol.
Łętowska
57
ed.dla bezp.
Tomżyńska
12
matematyka
Strękowska
13
   1A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 chemia
Kozioł
59
j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
  j.ang.1
Piórkowska
44
j.ang.2
Starzyńska
04
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
j.ros.
Dąbrowska
21
8.50 wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
j.ang.1
Piórkowska
07
j.ang.2
Starzyńska
44
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
geografia
Dmochowska
30
9.45 j.pol.
Czapska
56
j.pol.
Czapska
56
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
chemia
Kozioł
62
historia
Gontarski
37
10.40 j.ang.1
Piórkowska
27
j.ang.2
Starzyńska
39
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
j.pol.
Czapska
56
religia
Sijko
53
godz. wych.
Sawicka-Dzieniszewska
12
11.40 matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
matematyka
Sawicka-Dzieniszewska
12
historia
Gontarski
37
j.pol.
Czapska
56
j.pol.
Czapska
56
12.40 biologia
Kulesza
53
religia
Sijko
53
wos
Jankowska
36
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
wdżwr
Jankowska
36
13.35   muzyka
Prusiński
35
fizyka
Sławecki
59
plastyka
Rusiecki
24
 1B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   godz. wych.
Jamiołkowska
11
historia
Gontarski
37
matematyka
Jamiołkowska
11
wos
Jankowska
36
8.50 j.ang.1
Orłowska
04
j.ang.2
Sakowicz
22
chemia
Kozioł
62
j.ros.2
Ługowska
22
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.pol.
Łętowska
57
wf dz. poj
Gutowski
wf chł. poj
JastrzębskiJ
9.45 historia
Gontarski
37
informatyka2
Trochimowicz
55
informatyka1

MorysewiczE
34
j.pol.
Łętowska
57
wf dz. poj
Gutowski
wf chł. poj
JastrzębskiJ
biologia
Kulesza
53
10.40 j.pol.
Łętowska
57
j.ang.2
Sakowicz
07
j.ang.1
Orłowska
04
fizyka
Sławecki
64
chemia
Kozioł
62
plastyka
Rusiecki
24
11.40 j.pol.
Łętowska
57
religia
Sijko
39
wf dz. poj
Gutowski
wf chł. poj
JastrzębskiJ
religia
Sijko
53
matematyka
Jamiołkowska
10
12.40 geografia
Dmochowska
30
j.pol.
Łętowska
57
matematyka
Jamiołkowska
11
j.ang.1
Orłowska
43
j.ang.2
Sakowicz
27
matematyka
Jamiołkowska
10
13.35     muzyka
Prusiński
35
wdżwr
Jankowska
36
j.ros.2
Ługowska
22
j.ros.1
Dąbrowska
211C


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 wdżwr
Jankowska
36
chemia
Kozioł
62
religia
Sijko
40
j.pol.
Piech
56
matematyka
KrajewskaJ
11
8.50 wos
Jankowska
36
j.pol.
Piech
59
j.ang.
Selerowska
04
chemia
Kozioł
62
historia
Gontarski
37
9.45 matematyka
KrajewskaJ
11
geografia
Dmochowska
30
wf dz
Gutowski
wf chł
MorysewiczW
biologia
Kulesza
53
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
10.40 historia
Gontarski
37
informatyka2
Trochimowicz
55
informatyka1

MorysewiczE
34
matematyka
KrajewskaJ
11
matematyka
KrajewskaJ
11
wf dz
Gutowski
wf chł
MorysewiczW
11.40 j.ang.
Selerowska
07
wf dz
Gutowski
wf chł
MorysewiczW
fizyka
Sławecki
62
j.ang.
Selerowska
21
godz. wych.
Piech
59
12.40 j.pol.
Piech
56
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
j.pol.
Piech
57
muzyka
Prusiński
35
j.pol.
Piech
59
13.35   religia
Sijko
53
plastyka
Rusiecki
24
   1D


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 matematyka
KrajewskaJ
11
biologia
Pac
51
geografia
Dmochowska
30
  j.pol.
Pęska
58
8.50 historia
Gontarski
37
j.pol.
Pęska
58
matematyka
KrajewskaJ
11
j.ros.
Ługowska
22
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
35
fizyka
Sławecki
64
9.45 chemia
Kozioł
59
j.ros.
Ługowska
22
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
wf dz
Gutowski
wf chł
MorysewiczW
religia
Sijko
30
godz. wych.
Pęska
58
10.40 j.ang.1
Orłowska
04
j.ang.2
Sakowicz
22
chemia
Kozioł
62
plastyka
Rusiecki
24
historia
Gontarski
37
wf dz
Gutowski
wf chł
MorysewiczW
11.40 j.pol.
Pęska
58
wf dz
Gutowski
wf chł
MorysewiczW
j.pol.
Pęska
58
j.pol.
Pęska
58
j.ang.1
Orłowska
43
j.ang.2
Sakowicz
44
12.40 j.pol.
Pęska
58
wos
Jankowska
37
muzyka
Prusiński
35
matematyka
KrajewskaJ
11
matematyka
KrajewskaJ
11
13.35   wdżwr
Jankowska
37
j.ang.1
Orłowska
43
j.ang.2
Sakowicz
44
informatyka1

MorysewiczE
34
informatyka2
Trochimowicz
55
religia
Sijko
401E


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 fizyka
Sławecki
64
wf dz. poj
Głuszcz
religia
GrabowskaE
39
wdżwr
Skibińska
36
 
8.50 j.pol.
Czapska
56
matematyka
Jamiołkowska
11
historia
Gontarski
37
matematyka
Jamiołkowska
11
wf chł
Piórkowski
9.45 plastyka
Rusiecki
24
biologia
Kulesza
53
godz. wych.
Ługowska
22
j.pol.
Czapska
56
chemia
Tomżyńska
60
10.40 j.ros.2
Ługowska
43
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.pol.
Czapska
56
chemia
Tomżyńska
62
muzyka
Prusiński
35
historia
Gontarski
37
11.40 wos
Skibińska
36
informatyka2
Trochimowicz
55
informatyka1

MorysewiczE
34
j.pol.
Czapska
56
j.ang.2
Sakowicz
27
j.ang.1
Orłowska
43
j.ros.2
Ługowska
22
j.ros.1
Dąbrowska
21
12.40 matematyka
Jamiołkowska
11
j.ang.2
Sakowicz
07
j.ang.1
Orłowska
04
j.ang.1
Orłowska
43
j.ang.2
Sakowicz
44
religia
GrabowskaE
39
j.pol.
Czapska
56
13.35 wf chł
Piórkowski
wf dz. poj
Głuszcz
geografia
Dmochowska
30
wf dz. poj
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
matematyka
Jamiołkowska
111F


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 historia
Gontarski
37
fizyka
Kowalczyk
61
plastyka
Rusiecki
24
j.pol.
Mołda
60
chemia
Tomżyńska
60
8.50 religia
Zaremba
40
j.pol.
Mołda
60
chemia
Tomżyńska
62
j.pol.
Mołda
60
godz. wych.
Orłowska
41
9.45 j.ros.
Ługowska
43
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
religia
Zaremba
40
matematyka
KrajewskaJ
11
muzyka
Prusiński
35
j.ang.1
Orłowska
43
j.ang.2
Sakowicz
44
10.40 matematyka
KrajewskaJ
11
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
informatyka2
Trochimowicz
55
informatyka1

MorysewiczE
34
geografia
Dmochowska
30
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
11.40 wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
j.ang.2
Sakowicz
07
j.ang.1
Orłowska
04
j.ang.1
Orłowska
07
j.ang.2
Sakowicz
27
historia
Gontarski
37
matematyka
KrajewskaJ
11
12.40 j.pol.
Mołda
60
matematyka
KrajewskaJ
11
j.pol.
Mołda
60
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
j.ros.
Ługowska
22
biologia
Pac
51
13.35     wos
Skibińska
39
matematyka
KrajewskaJ
11
 1G


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 matematyka
Godlewska
41
  j.pol.
Łętowska
57
  historia
Gontarski
37
8.50 chemia
Mioduszewska
62
wf dz. poj
Głuszcz
religia
Zaremba
41
biologia
Kulesza
53
wf dz. poj
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
9.45 j.ang.1
Marchelska
26
j.ang.2
JastrzębskiJ
53
fizyka
Kowalczyk
59
j.ang.1
Marchelska
43
j.ang.2
JastrzębskiJ
10
j.ros.2
Ługowska
22
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.ang.1
Marchelska
26
j.ang.2
JastrzębskiJ
41
10.40 plastyka
Rusiecki
24
j.ros.1
Dąbrowska
43
j.ros.2
Ługowska
22
historia
Gontarski
37
j.pol.
Łętowska
57
j.pol.
Łętowska
57
11.40 muzyka
Prusiński
35
j.pol.
Łętowska
57
informatyka2
Trochimowicz
55
informatyka1

MorysewiczE
34
religia
Zaremba
40
geografia
Dmochowska
30
12.40 j.pol.
Łętowska
57
matematyka
Godlewska
41
chemia
Mioduszewska
62
matematyka
Godlewska
41
matematyka
Godlewska
41
13.35 wf chł
Piórkowski
  godz. wych.
Godlewska
41
wf dz. poj
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
wos
Skibińska
321H


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 geografia
Dmochowska
30
fizyka
Sławecki
64
  chemia
Mioduszewska
61
j.pol.
Łętowska
57
8.50 godz. wych.
Łętowska
57
j.pol.
Łętowska
57
j.pol.
Łętowska
57
religia
Zaremba
40
matematyka
KrajewskaJ
11
9.45 j.pol.
Łętowska
57
j.ang.1
Selerowska
44
j.ang.2
JastrzębskiJ
36
plastyka
Rusiecki
24
wos
Skibińska
36
matematyka
KrajewskaJ
11
10.40 j.ang.1
Selerowska
07
j.ang.2
JastrzębskiJ
53
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
j.ang.2
JastrzębskiJ
41
j.ang.1
Selerowska
04
j.ros.2
Ługowska
22
j.ros.1
Dąbrowska
21
wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
11.40 wf dz
Głuszcz
wf chł
Piórkowski
matematyka
KrajewskaJ
11
muzyka
Prusiński
35
matematyka
KrajewskaJ
11
historia
Gontarski
37
12.40 religia
Zaremba
40
informatyka2
Trochimowicz
55
informatyka1

MorysewiczE
34
historia
Gontarski
37
j.pol.
Łętowska
57
j.ros.1
Dąbrowska
21
j.ros.2
Ługowska
22
13.35   chemia
Mioduszewska
64
biologia
Kulesza
53
   1i


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.ros.
Ługowska
43
j.ang.1
Selerowska
44
j.ang.2
Piórkowska
j.ang.1
Selerowska
22
j.ang.2
Piórkowska
j.ros.
Ługowska
43
j.ang.2
Piórkowska
27
j.ang.1
Selerowska
8.50 wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
matematyka
Strękowska
13
matematyka int.
Biała
j.pol.
Grosfeld
61
j.pol.int.
Mystkowska
matematyka
Strękowska
13
matematyka int.
Biała
chemia
Mioduszewska
62
chemia int.
Kowalczyk
9.45 matematyka
Strękowska
13
matematyka int.
Biała
historia
Gontarski
37
historia int.
GrabowskaK
biologia
Kulesza
53
biologia int.
Kowalczyk
historia
Gontarski
37
historia int.
GrabowskaK
plastyka
Rusiecki
24
plast.integr
Biała
13
10.40 muzyka
Prusiński
35
muz.integr
Biała
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
wos int
Jankowska
36
wos
Skibińska
religia
Zaremba
40
fizyka
Sławecki
64
fizyka int.
Kowalczyk
11.40 geografia
Dmochowska
30
geografia int.
Kowalczyk
j.pol.
Grosfeld
61
j.pol.int.
Mystkowska
matematyka
Strękowska
13
matematyka int.
Biała
j.pol.
Grosfeld
61
j.pol.int.
Mystkowska
j.pol.
Grosfeld
61
j.pol.int.
Mystkowska
12.40 j.pol.
Grosfeld
61
j.pol.int.
Mystkowska
chemia
Mioduszewska
64
chemia int.
Kowalczyk
informatyka2
Trochimowicz
55
informatyka1

MorysewiczE
34
wf dz
Brzóska
wf chł
MorysewiczW
 
13.35 godz. wych.
Kulesza
53
religia
Zaremba
40
     


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl