IV Powiatowy konkurs literacko - recytatorski
poświęcony osobie Jana Pawła II
21 marca 2009 r

©  Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2009